Základné kroky pre podanie colného vyhlásenia

1.  Prihlásenie do privátnej zóny

Nevyhnutnou podmienkou na podanie colného vyhlásenia je prihlásenie sa do privátnej zóny portálu, v ktorej nájdete službu na podanie colného vyhlásenia.

2.  Vyplnenie údajov do colného vyhlásenia

Ak zastupujete fyzickú alebo právnickú osobu, budete zadávať okrem svojich údajov aj údaje osoby, v mene ktorej podávate colné vyhlásenie. Informáciu o údajoch a dokladoch potrebných pre podanie colného vyhlásenia nájdete v časti Čo potrebujem na podanie colného vyhlásenia. Počas vyplňovania údajov do colného vyhlásenia môžete tieto údaje priebežne ukladať a v prípade, ak sa rozhodnete prerušiť vyplňovanie colného vyhlásenia, môžete sa k posledným uloženým údajom vrátiť tak, že si toto colné vyhlásenie vyhľadáte v rozpracovaných podaniach.

3.  Kontrola obsahu colného vyhlásenia

Pred podaním colného vyhlásenia si skontrolujte správnosť a úplnosť zadaných údajov v colnom vyhlásení a v prípade potreby ich upravte.

4.  Podpísanie a odoslanie colného vyhlásenia

Na elektronický podpis colného vyhlásenia potrebujete platný a aktivovaný elektronický podpis na vašom občianskom preukaze. Po elektronickom podpísaní colného vyhlásenia ho odošlite. Finančná správa vám následne zašle Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia alebo Oznámenie o chybe podania, ak vo Vašom podaní identifikovala chybné údaje. Podrobnosti o správach a podaniach pri colnom konaní nájdete na stránke Ako postupovať pri colnom konaní.