Kontakty

Call centrum finančnej správy

Telefonická linka

Call centrum finančnej správy: +421 48 4317 222
Na informačnej linke nás môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny.
Colné call centrum funguje nonstop. Na voľbe č. 5 tak poskytujeme 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom. Informácie k spotrebným daniam môžete naďalej získať len v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00.

E-mailová komunikácia

Kliknutím na tento odkaz otvoríte e-mailovú komunikáciu pomocou aplikácie Live Agent.

Skype - online komunikácia

S call centrom môžete komunikovať aj prostredníctvom „Skype for business“.
Služba sa týka výlučne technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov.
Na jej aktiváciu musíte dostať pozvánku od konzultanta call centra.
Postup nájdete v dokumente Príručka pre klienta finančnej správy pre schôdzku Skype for Business (PDF; 2,30 MB).

Adresa pre písomnú komunikáciu

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 4393 111
Fax: +421 2 4342 1879