Čo potrebujem na podanie colného vyhlásenia

Nutnou podmienkou podania je prihlásenie sa do privátnej zóny portálu. Na podanie colného vyhlásenia si pripravte:

Zoznam užitočných podkladov

1.  Platný občiansky preukaz s aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak nemáte aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis, môžete požiadať o zastupovanie v colnom konaní dopravcu svojej zásielky, alebo inú osobu (colného zástupcu), ktorá za Vás podá colné vyhlásenie.

2.  Počítač s čítačkou čipových kariet a nainštalovaný softvér pre elektronický podpis. Podrobnejšie informácie nájdete na www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

3.  Informácie o dovážanom tovare, ktoré získate z objednávky, faktúry alebo iného dokladu o zásielke:

  • číslo objednávky,
  • opis tovaru (jednotlivých tovarových položiek),
  • celková cena za tovarovú položku,
  • celková cena zásielky za všetky tovarové položky,
  • dopravné náklady,
  • osobitné číslo pre DPH predávajúceho/odosielateľa zásielky (tzv. iOSS číslo začínajúce sa „IM“) v prípade, ak Vám bola k nakupovanej hodnote tovaru pripočítaná DPH. V prípade, že toto číslo neuvediete v colnom vyhlásení, budete musieť uhradiť DPH. Toto číslo Vám poskytne predajca pri objednávke tovaru alebo na faktúre.

4.  Informácie, ktoré by vám mal poskytnúť prepravca zásielky (Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť), ak ich nezískate z predchádzajúcich dokladov:

  • číslo prepravného dokladu,
  • colný úrad, kde sa nachádza zásielka,
  • odosielateľa/predajcu zásielky,
  • hrubú hmotnosť zásielky.

5.  Ak podávate colné vyhlásenie v mene niekoho iného, potrebujete písomné splnomocnenie na zastupovanie a identifikačné údaje zastupovaného. Plnomocenstvo nemusí byť overené notárom - iba podpísané oboma osobami.

6.  Je vhodné si vopred vyhľadať kód tovaru na stránke Určiť kód tovaru.

7.  V prípade, že ceny Vám boli fakturované v inej mene ako Euro, je potrebné urobiť prepočet podľa kurzového lístka finančnej správy na stránke Prepočet hodnoty zásielky na euro.