Prepočet hodnoty zásielky na euro

Ak je hodnota zásielky uvedená v cudzej mene, je potrebné prepočítať ju na euro. Zároveň si musíte overiť, či celková hodnota zásielky bez dopravných nákladov nepresiahne hranicu 150 EUR bez DPH. Ak spĺňate túto podmienku, môžete podať colné vyhlásenie pre zásielku s nízkou hodnotou. Stlačte tlačidlo Chcem podať colné vyhlásenie alebo sa prihláste k podaniu tlačidlom Prihlásiť sa.
V prípade, že celková hodnota zásielky presiahne hranicu 150 EUR bez DPH (celková hodnota zásielky zahŕňa v sebe súčet hodnôt všetkých tovarov bez dopravných nákladov, ktoré sa v zásielke nachádzajú aj napriek tomu, že cena jednotlivého tovaru nemusí prevyšovať hranicu 150 EUR), je potrebné podať Štandardné colné vyhlásenie.

Na prepočet hodnoty zásielky účtovanej v cudzej mene je potrebné použiť kurzový lístok Finančnej správy SR platný v deň prijatia colného vyhlásenia. Ide najčastejšie o deň, kedy budete podávať colné vyhlásenie.

Najskôr vyberte jednu z navrhovaných možností prepočtu, zadajte sumu a menu a stlačte tlačidlo Prepočítať.

Zvoľte jednu z možností.
Zadajte sumu, vyberte menu a stlačte tlačidlo Prepočítať.
Zadajte sumy tovarových položiek.
Do pripravenej tabuľky zadajte sumy tovarových položiek a tlačidlom Prepočítať urobte výsledný prepočet. Nepotrebné riadky ponechajte prázdne.
Ak máte väčší počet položiek, nový riadok pridáte pomocou tlačidla Pridať položku.
Ak potrebujete zmazať položku, označte ju kliknutím v stĺpci Označ a tlačidlom Odobrať označené položky ju odstránite z tabuľky.
Označ Suma v cudzej mene Mena Suma v eurách
Zadajte sumy a meny tovarových položiek.
Do pripravenej tabuľky zadajte sumy tovarových položiek a tlačidlom Prepočítať urobte výsledný prepočet. Nepotrebné riadky ponechajte prázdne.
Ak máte väčší počet položiek, nový riadok pridáte pomocou tlačidla Pridať položku.
Ak potrebujete zmazať položku, označte ju kliknutím v stĺpci Označ a tlačidlom Odobrať označené položky ju odstránite z tabuľky.
Označ Suma v cudzej mene Mena Suma v eurách