Časti vozidiel, príslušenstvo, káble, drôty a žiarovky

Zatriedenie tovaruČasti, súčasti a príslušenstvo vozidiel
870810Nárazníky a ich časti a súčasti
870821Bezpečnostné pásy
870829Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo karosérií
392630Príslušenstvo na karosérie z plastu
830230Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky na motorové vozidlá
851290Časti a súčasti elektrických prístrojov osvetľovacích alebo signalizačných (okrem žiaroviek a výbojek položky 8539) ,časti a súčasti elektrických stieračov, rozmrazovačov a odhmlievačov na motorové vozidlá
853910Žiarovky pre svetlomety, tzv. "Zapečatené svetlomety"
840991Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na zážihové piestové spaľovacie motory (na motory položky 8407 okrem leteckých motorov)
840999Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na iné ako zážihové piestové spaľovacie motory (na motory položky 8408 okrem leteckých motorov)
841330Čerpadlá pohonných hmôt, mazadiel alebo chladiacich tekutín, používané na piestové spaľovacie motory
841459Ostatné ventilátory a dúchadlá (iné ako ventilátory a dúchadlá položky 8414 51)
841480Kompresory
842123Olejové alebo benzínové filtre na spaľovacie motory
842131Sacie vzduchové filtre na spaľovacie motory
848210Guľkové ložiská
848220Kuželíkové ložiská, vrátane zostáv kužeľových a kuželíkových ložísk
848230Súdočkové ložiská
848240Ihlové ložiská
848250Ostatné valčekové ložiská
848280Ostatné ložiská, vrátane kombinovaných guľkových a valčekových ložísk
848310Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky
848320Ložiskové puzdrá s guľkovými alebo valčekovými ložiskami
848330Ložiskové puzdrá, bez guľkových alebo valčekových ložísk; klzné ložiská
848340Ozubené súkolesie a ozubené prevody iné ako ozubené kolesá, reťazové kolesá a ostatné súčasti prevodov predkladané samostatne; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentuprevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu
848410Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu
848420Mechanické upchávky
848490Súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia, balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch
850710Elektrické olovené akumulátory, vrátane ich separátorov, druhu používaného na štartovanie piestových motorov
850720Ostatné elektrické olovené akumulátory (iné ako akumulátory položky 8507 10 )
850730Elektrické niklo-kadmiové akumulátory
850740Elektrické niklo-železné akumulátory
850750Elektrické niklo-kovové hybridné akumulátory
850760Elektrické akumulátory na báze lítiových iónov
850780Ostatné elektrické akumulátory (iné ako akumulátory položiek 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 50 a 8507 60)
851110Zapaľovacie sviečky druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory
851120Magnetické zapaľovače; magneto-dynamá; zotrvačníky s magnetom
851130Rozdeľovače; zapaľovacie cievky
851140Spúšťače, tiež pracujúce ako štartovacie generátory druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory
851150Ostatné generátory druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory
853710Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené prístroje, iné ako prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky 8517, na napätie nepresahujúce 1000 V
853720Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené prístroje, iné ako prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky 8517, na napätie presahujúce 1000 V
854430Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov druhu používaného vo vozidlách, lietadlách alebo lodiach
870840Prevodovky, prevodové skrine a ich časti a súčasti
870880Závesné systémy a ich časti a súčasti (vrátane tlmičov perovania)
870891Chladiče a ich časti a súčasti
870892Tlmiče výfuku a výfukové rúry; ich časti a súčasti
870893Spojky a ich časti a súčasti
870894Volanty, stĺpiky a skrine riadenia; ich časti a súčasti
870895Airbagy s nafukovacím systémom; ich časti
902511Teplomery a pyrometre (žiaromery) kvapalinové s priamym čítaním, nekombinované s ostatnými prístrojmi
902910Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné prístroje
902920Indikátory rýchlosti a tachometre
401039Hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku
851220Svetlomety alebo reflektory druhu používaného na motorové vozidlá
851290Časti svetlometov alebo reflektorov druhu používaného na motorové vozidlá
851240Stierače, rozmrazovače a odhmlievače druhu používaného pre motorové vozidlá
850440Statické meniče
853910Žiarovky pre svetlomety, tzv. "Zapečatené svetlomety
853921Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom
853950Žiarovky s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED)
853990Časti a súčasti žiaroviek
854430Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov druhu používaného vo vozidlách, letadlách alebo lodiach
400811Gumové koberce do motorových vozidiel (autokoberce) z ľahčeného vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku a v doskách, listoch alebo pásoch
400821Gumové koberce do motorových vozidiel (autokoberce) z neľahčeného vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku a v doskách, listoch alebo pásoch
401691Gumové koberce do motorových vozidiel (autokoberce), z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku, vo forme inej ako vo forme dosiek, listov alebo pásov
570500Textilné koberce do motorových vozidiel (autokoberce)
700910Spätné zrkadlo na motorové vozidlá
392690Plastový kryt na spätné zrkadlo motorových vozidiel
392690Kryt z plastu, kruhového tvaru na volant motorového vozidla
Časti motocyklov a mopedov
840991Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na zážihové piestové spaľovacie motory (na motory položky 8407 okrem leteckých motorov)
841330Čerpadlá pohonných hmôt, mazadiel alebo chladiacich tekutín, používané na piestové spaľovacie motory
841459Ostatné ventilátory a dúchadlá (iné ako ventilátory a dúchadlá položky 8414 51)
841480Kompresory
842123Olejové alebo benzínové filtre na spaľovacie motory
842131Sacie vzduchové filtre na spaľovacie motory
848210Guľkové ložiská
848220Kuželíkové ložiská, vrátane zostáv kužeľových a kuželíkových ložísk
848230Súdočkové ložiská
848240Ihlové ložiská
848250Ostatné valčekové ložiská
848280Ostatné ložiská, vrátane kombinovaných guľkových a valčekových ložísk
848310Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky
848330Ložiskové puzdrá, bez guľkových alebo valčekových ložísk; klzné ložiská
848340Ozubené súkolesie a ozubené prevody iné ako ozubené kolesá, reťazové kolesá a ostatné súčasti prevodov predkladané samostatne; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu
850710Elektrické olovené akumulátory, vrátane ich separátorov, druhu používaného na štartovanie piestových motorov
850720Ostatné elektrické olovené akumulátory (iné ako akumulátory položky 8507 10 )
850730Elektrické niklo-kadmiové akumulátory
850740Elektrické niklo-železné akumulátory
850750Elektrické niklo-kovové hybridné akumulátory
850760Elektrické akumulátory na báze lítiových iónov
850780Ostatné elektrické akumulátory (iné ako akumulátory položiek 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 50 a 8507 60)
851110Zapaľovacie sviečky druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory
851120Magnetické zapaľovače; magneto-dynamá; zotrvačníky s magnetom
851130Rozdeľovače; zapaľovacie cievky
851140Spúšťače, tiež pracujúce ako štartovacie generátory druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory
851150Ostatné generátory druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory
853710Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené prístroje, iné ako prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky 8517, na napätie nepresahujúce 1000 V
853720Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené prístroje, iné ako prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky 8517, na napätie presahujúce 1000 V
851290Časti a súčasti elektrických prístrojov osvetľovacích alebo signalizačných (okrem žiaroviek a výbojek položky 8539) ,časti a súčasti elektrických stieračov, rozmrazovačov a odhmlievačov na bicykle alebo motorové vozidlá
871410Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov (vrátane mopedov)
902511Teplomery a pyrometre (žiaromery) kvapalinové s priamym čítaním, nekombinované s ostatnými prístrojmi
902910Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné prístroje
853910Žiarovky pre svetlomety, tzv. "Zapečatené svetlomety
853921Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom
853950Žiarovky s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED)
853990Časti a súčasti žiaroviek
Zatriedenie tovaruAkumulátory
850710Elektrické olovené akumulátory, vrátane ich separátorov, druhu používaného na štartovanie piestových motorov
850720Ostatné elektrické olovené akumulátory (iné ako akumulátory položky 8507 10 )
850730Elektrické niklo-kadmiové akumulátory
850740Elektrické niklo-železné akumulátory
850750Elektrické niklo-kovové hybridné akumulátory
850760Elektrické akumulátory na báze lítiových iónov
850780Ostatné elektrické akumulátory (iné ako akumulátory položiek 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 50 a 8507 60)
850440Nabíjačky akumulátorov
Žiarovky
853950LED žiarovky a LED trubice
853910Žiarovky pre svetlomety, tzv. Zapečatené svetlomety
853921Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom
853929Žiarovky druhu používaného na motocykle alebo ostatné motorové vozidlá (xenónové)